Meniu
Coșul tău

Politica de Confidentialitate

1. CINE SUNTEM?

ALPROLIFE SRL, acorda o importanta sporita datelor tale cu caracter personal, depunand in mod constant diligentele necesare pentru a se asigura ca prelucrarea de date efectuata respecta cerintele legale in acest domeniu. In acest scop am elaborat prezentul angajament prin care ne asumam sa respectam confidentialitatea datelor tale personale si prin intermediul caruia iti explicam ce categorii de date cu caracter personal prelucreaza ALPROLIFE, modul in care sunt utilizate respectivele date, precum si scopul in care acestea sunt supuse unor operatiuni de prelucrare. Prezenta Politica se raporteaza doar la datele personale pe care noi le prelucram prin intermediul website-ului nostru www.alprolife.ro (denumit in cele ce urmeaza „Site-ul” sau „Platforma”) in contextul in care interactionezi cu acesta prin completarea formularelor disponibile pe platfoma, prin crearea unui cont nou, inregistrarea unui review, plasarea unei comenzi, abonarea la newsletter, completarea formularului de contact sau in situatia in care doar navighezi pe acesta. Dorim sa te asiguram ca am luat toate masurile necesare pentru a asigura confidentialitatea datelor tale, acestea fiind prelucrate doar de personalul Operatorului care a fost in prealabil instruit cu privire la prelucrarea de date personale si autorizat in acest sens si care respecta angajamente ferme de confidentialitate. Pentru a ne cunoaste virtual, iti punem la dispozitie datele noastre de identificare. Operatorul care prelucreaza datele tale cu caracter personal in momentul in care navighezi pe/sau interactionezi cu platforma online www.alprolife.ro este ALPROLIFE SRL, cu sediul social Str. Bisericii Romane, nr. 112A, Brasov, jud. Brasov, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J08/196/2018, avand RO38755732. Pentru orice intrebari/ nelamuriri cu privire la protectia datelor cu caracter personal sunteti invitati sa transmiteti o cerere la adresa de corespondenta electronica [email protected]. Persoanele care transmit astfel de solicitari catre ALPROLIFE sunt rugate sa mentioneze in subiectul e-mailului informatii precum „protectia datelor”, „GDPR”, „date personale”, in acest mod existand garantia ca solicitarile vor fi tratate cu prioritate. In aceasta calitate, vei primi un raspuns in termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea documentului catre ALPROLIFE, o extindere a acestui termen putand opera numai in situatii exceptionale. In aceste cazuri, te asiguram de faptul ca veti fi informat in mod corespunzator cu privire la acest termen.

2. DEFINITII

Prin „date cu caracter personal” se înțelege, în sensul legislației naționale și internaționale în vigoare, orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

! În sensul prezentei politici, datele cu caracter personal care vor face obiectul prelucrării se pot referi la: nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, adresă de livrare etc., astfel cum vor fi descrise în cele ce urmează. Prin „prelucrarea datelor cu caracter personal” se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea. ! În sensul acestei politici, prelucrările de date se referă la acele prelucrări efectuate la momentul navigării tale pe website-ul www.alprolife.ro sau interacțiunii cu acesta prin completarea formularelor disponibile pe Platformă sau plasarea unei comenzi prin intermediul site-ului ori prin abonarea la newsletter-ul Operatorului. „Operator” înseamnă persoana care, singură sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. ! Pentru claritate, în sensul prezentei Politici de Confidențialitate, Operatorul de date cu caracter personal este ALPROLIFE. „Persoana vizată” reprezintă persoana ale cărei date cu caracter personal fac obiectul prelucrării. ! În sensul prezentei Politici, persoana vizată de prelucrarea datelor este utilizatorul de Internet care navighează pe site-ul www.alprolife.ro Prin „consimțământ” al persoanei vizate se înțelege orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate. ! Prelucrările de date efectuate prin intermediul Platformei și în baza temeiului juridic al consimțământului au drept scop exclusiv abonarea la newsletter, respectiv acceptarea de cookie-uri, altele decât cele necesare (esențiale). „Partea terță” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism, altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal. „Persoana împuternicită de operator” înseamnă persoana care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.


3. CE TIPURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRAM?

Navigarea ta pe Site și interacțiunea cu acesta implică prelucrarea a două categorii de date cu caracter personal, și anume:

 1. Date personale pe care le dezvălui Operatorului în mod voluntar (ex. prin intermediul formularului de comandă sau de contact, respectiv în situația abonării la newsletter), acestea fiind colectate în mod individual.
 2. În situația în care se optează pentru facturarea pe persoană juridică, atragem atenția asupra faptului că datele cerute și introduse în formularele de pe site în numele unei persoane juridice nu reprezintă date cu caracter personal (adresa de e-mail a societății, ca de exemplu denumire@office, numărul de telefon al societății, ca de exemplu numărul de telefon fix etc.) în lumina prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR). În situația în care sunt furnizate datele cu caracter personal ale reprezentantului societății persoană fizică (nume și prenume, număr de telefon, adresă de e-mail), acesta va fi considerat drept persoană vizată conform prevederilor GDPR și îi vor fi aplicabile toate măsurile de protecție.

Utilizatorul este informat corespunzător cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când pune la dispoziția Operatorului datele sale prin intermediul formularelor de pe site, astfel ALPROLIFE îndeplinindu-și obligația legală de informare a utilizatorului.

ALPROLIFE colectează, pe baza furnizării voluntare a persoanei vizate, următoarele date cu caracter personal:

A. În cazul plasării unei comenzi:

 • nume și prenume;
 • număr de telefon;
 • adresă de e-mail;
 • adresă de reședință/domiciliu, pentru livrarea produsului comandat;
 • orice alte date pe care ni le pui la dispoziție prin completarea casetei aferente formularului, prin care ne poți transmite detalii sau preferințe relative la comanda plasată.

Nota: În situația achitării comenzii online, prin card bancar, datele dumneavoastră nu vor fi prelucrate de Operator, activitatea de efectuare a plății intrând sub cerințele prevăzute în Politica de confidențialitate a procesatorilor de plată parteneri. Totuși, unele date (numărul cardului, spre exemplu) vor putea fi salvate, însă numai la nivelul browser-ului utilizat pentru navigare, dacă optezi în acest sens, pentru achiziții ulterioare prin intermediul cookie-urilor specifice și doar în situația în care ești de acord cu reținerea acestor date la nivel de browser. Acest proces de prelucrare are loc doar pentru a ușura experiența utilizatorului de plasare a unei comenzi și nu implică Operatorul ALPROLIFE, în sensul în care acesta nu are acces (nici prin simpla vizualizare) la datele necesare achitării comenzii prin intermediul cardului bancar.

B. Pentru plasarea rapidă a unei comenzi, prin intermediul apelului telefonic:

 • număr de telefon;
 • nume și prenume - date furnizate cu ocazia contactării telefonice de către personalul ALPROLIFE;
 • adresă de e-mail - dată furnizată cu ocazia plasării telefonice a comenzii;
 • vocea (în contextul contactării telefonice de către Operator pentru plasarea comenzii);
 • orice alte date pe care le pui telefonic la dispoziția Operatorului pentru plasarea comenzii telefonic;
 • alte date de trafic aferente fiecărei comunicări telefonice, respectiv: data de început a apelului telefonic, data de sfârșit a apelului telefonic, durata convorbirii telefonice, rețeaua de telefonie în care s-a derulat convorbirea, numărul la care s-a sunat și numărul de pe care s-a sunat etc.

C. Pentru plasarea unei comenzi la adresa de corespondență electronică [email protected]:

 • nume și prenume;
 • adresă de e-mail;
 • număr de telefon;
 • adresă de livrare;
 • orice alte informații pe care le pui la dispoziția Operatorului în cadrul mesajului transmis prin intermediul e-mail-ului.

D. Pentru crearea unui cont de utilizator:

 • număr și prenume;
 • nickname;
 • adresă de e-mail;
 • număr de telefon;
 • adresă (județ, oraș, stradă, nr., bloc, scară, et., ap.);
 • parola cont.

E. Pentru completarea formularului de contact:

 • nume și prenume;
 • număr de telefon (opțional);
 • adresă de e-mail;
 • orice alte informații pe care le pui la dispoziția Operatorului prin completarea casetei „Mesaj”.

F. Pentru obținerea de informații suplimentare/depunere de sesizări via e-mail sau telefonic (asistență clienți), respectiv în contextul convorbirilor telefonice inbound sau/si outbound:

 • vocea;
 • numărul de telefon;
 • alte categorii de date personale pe care ni le puneți la dispoziție în contextul convorbirilor telefonice și care se pot referi la:
  • nume și prenume;
  • adresă de e-mail;
  • adresă de livrare a produsului;
  • cont bancar (pentru returnarea sumelor), după caz etc.
 • datele de trafic aferente fiecărei comunicări telefonice, respectiv: data de început a apelului telefonic, data de sfârșit a apelului telefonic, durata convorbirii telefonice, rețeaua de telefonie în care s-a derulat convorbirea, numărul la care s-a sunat și numărul de pe care s-a sunat etc.;
 • ID comandă.

G. Pentru abonarea la newsletter: Abonarea la newsletter este condiționată de oferirea consimțământului tău în scopul primirii de mesaje comerciale și de marketing. În acest context, se vor prelucra, ca date cu caracter personal:

 • adresa de e-mail;
 • numele (în cazul în care adresa de e-mail este de tipul [email protected] sau variații).

H. Pentru a posta recenzii aferente produselor comandate:

 • nume și prenume cont utilizator;
 • nickname utilizator;
 • orice alte date pe care persoana vizată le pune la dispoziția Operatorului prin adăugarea de comentarii aferente recenziilor postate (textul recenziei).

I. Pentru participarea la concursurile și campaniile organizate de Operator:

 • adresă de e-mail;
 • nume și prenume;
 • număr telefon.

Operatorul, pentru a respecta principiul minimizării datelor, în cazul câștigătorilor, se va limita în a menționa prenumele și inițiala numelui acestora pe platforma online aferentă concursului, precum și județul de proveniență.

De asemenea, Operatorul prelucrează și date de marketing și comunicare numai în baza consimțământului prealabil al utilizatorilor, dar și date tehnice și acțiuni de navigare prin intermediul fișierelor de tip cookie și tehnologiilor similare.

Datele mai sus precizate contribuie la prestarea serviciilor oferite de ALPROLIFE, în mod concret la activitatea de vânzare online a produselor comercializate prin intermediul platformei www.alprolife.ro, dar și la comunicarea cu Operatorul sau transmiterea de comunicări de marketing din partea acestuia, însă cu obținerea în prealabil a acordului utilizatorului, astfel cum este detaliat în Politica de abonare la newsletter.

În situația în care ne vei pune la dispoziție date personale care nu ne sunt necesare pentru scopurile mai jos descrise, respectiv pentru onorarea comenzilor plasate, pentru soluționarea reclamațiilor sau pentru oferirea de informații suplimentare, ne rezervăm dreptul de a le elimina de îndată din baza noastră de date.

Operatorul poate colecta involuntar și alte date personale care îți aparțin și anume: adresa IP, versiune browser, setare fus orar și locație, sistem de operare, platforme de pe dispozitivele folosite pentru a ne accesa site-urile etc. Aceste informații nu vor fi utilizate pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice, și nu vor fi făcute publice altfel decât în condițiile inserate în prezenta Politică de Confidențialitate, completată cu Politica de Cookie-uri.

Operatorul își rezervă dreptul de a-ți solicita informații suplimentare, însoțite de documente doveditoare, prin intermediul e-mailului, tipărite sau în orice alt mod considerat oportun pentru Operator, dacă este cazul, în scopurile detaliate mai jos.

Furnizorii de servicii de procesare plăți vor prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • datele cardului bancar (număr card, CVC etc.);
 • numele și prenumele deținătorului cardului;
 • ID comandă;
 • data inițierii tranzacției;
 • data finalizării tranzacției;
 • ID tranzacție;
 • situație plată (plată efectuată/neefectuată);
 • suma tranzacționată (după caz).

Acești furnizori de servicii de procesare plată prelucrează datele tale în calitate de operatori independenți de date cu caracter personal, motiv pentru care prelucrările de date efectuate de aceștia sunt supuse Politicii lor de confidențialitate. În pasul de introducere efectivă a detaliilor cardului pe care îl folosești pentru plata online, va fi făcută cunoscută inclusiv identitatea operatorului de plăți online.

Nota: În cazul unor retururi/anulări ale comenzilor ce nu pot fi procesate în platforma operatorului de plăți, ALPROLIFE poate prelucra, ca date personale, IBAN-ul și banca la care ai deschis contul bancar pentru a-ți restitui banii plătiți pentru produsele returnate/comenzile anulate.

Nota: ALPROLIFE a încheiat acorduri de prelucrare a datelor cu furnizorii săi de servicii (spre exemplu: IT/administrare sistem online, servicii juridice, servicii procesare plăți etc.), însă nu răspunde pentru prelucrările efectuate de acești furnizori în nume propriu, în situația în care aceștia ar prelucra datele în calitate de operatori independenți, persoana vizată fiind informată în mod corespunzător cu privire la prelucrările ce presupun un transfer de date între ALPROLIFE și orice societate care furnizează servicii către Operator.

Datele tale cu caracter personal pot fi comunicate de ALPROLIFE, în vederea prelucrării, unor persoane împuternicite cu prelucrarea acestora, inclusiv partenerilor contractuali, autorităților și instituțiilor financiare, instanțelor judecătorești sau organismelor competente, la solicitarea acestora și în scopul furnizării serviciilor oferite de Operator.

ALPROLIFE poate stoca datele tale personale chiar și după înregistrarea unei cereri de ștergere a acestor date, dacă stocarea se face în unul din următoarele scopuri, prevăzute de art. 13 din GDPR, respectiv: a. executarea unui contract; b. îndeplinirea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern care se aplică operatorului; c. exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare; d. protejarea intereselor vitale ale persoanelor vizate; e. îndeplinirea unei sarcini care servește interesului public; f. arhivare în interes public, cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice; g. apărarea intereselor legitime ale Operatorului sau ale unei părți terțe, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil; h. pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.


4. IN CE SCOP SI IN BAZA CAROR TEMEIURI PRELUCRAM DATELE PERSONALE?

 • ALPROLIFE prelucrează datele tale cu caracter personal în următoarele scopuri și având următoarele temeiuri legale:

  a. Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016), în concret, în scopul asigurării accesului persoanei vizate la produsele comercializate pe Platforma www.alprolife.ro și al încheierii vânzării la distanță.

  b. Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului persoanelor vizate (art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016), în cazul transmiterii de comunicări comerciale și de marketing sau al acceptării de cookie-uri, altele decât cele necesare.

  c. Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Operator (art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016), pentru a putea furniza informații corecte și complete despre produsele comercializate prin intermediul platformei online, inclusiv prin adăugarea funcției de recenzii, pentru rezolvarea problemelor de orice natură referitoare la conținutul site-ului www.alprolife.ro sau serviciile și produsele oferite de Operator, precum și pentru acțiunile care implică interacțiunea cu platforma online.

  Datele tale personale vor fi prelucrate pentru ca ALPROLIFE să:

  • îmbunătățească site-ul și serviciile furnizate prin intermediul acestuia;
  • determine utilitatea/popularitatea conținutului web prezentat pe site;
  • trimită notificări tehnice, de asistență sau administrative;
  • onoreze cererile și să soluționeze sesizările primite din partea utilizatorilor;
  • faciliteze accesul utilizatorului la serviciile oferite de ALPROLIFE;
  • comunice informațiile de interes pentru utilizatorii site-ului;
  • protejeze drepturile aparținând ALPROLIFE.


5. DURATA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal prelucrate la nivelul ALPROLIFE prin intermediul website-ului
www.alprolife.ro sunt retinute pe o perioada de timp rezonabila raportat la scopul
prelucrarii datelor, in acord cu prevederile legale in materia arhivarii de date. Operatorul
respecta termenele de arhivare a datelor, impuse de lege.
In privinta datelor obtinute in contextul convorbirilor telefonice inbound si outbound
(inregistrarile apelurilor telefonice), acestea vor fi pastrate, de regula, pentru o perioada de
30 de zile, cu exceptiile prevazute in Politica de call center.
Cu toate acestea, date obtinute in contextul apelurilor telefonice si care sunt necesare, spre
exemplu, pentru facturare si onorarea comenzii plasate, vor fi pastrate in acord cu
dispozitiile legale in materie de arhivare.
Datele prelucrate ca urmare a abonarii tale la newsletter vor fi prelucrate de ALPROLIFE
numai pana la retragerea acordului tau pentru prelucrare, in conformitate cu Politica de
abonare la newsletter.

6. PREVEDERI SPECIALE LEGATE DE MINORI

Operatorul acorda o atentie deosebita in ceea ce priveste datele minorilor care ar putea fi
furnizate de acestia in vederea plasarii unei comenzi pe platforma online www.alprolife.ro,
pentru a se asigura ca orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se
realizeaza numai in conformitate cu cerintele legale si in cazuri strict determinate.
Astfel, Operatorul nu realizeaza activitati promotionale de marketing direct fata de minori.
Cu toate acestea, daca un minor plaseaza o comanda/contacteaza Operatorul prin
platformele aferente, se va considera ca minorul a facut acest demers cu acordul
reprezentantului sau legal.
Minorilor care nu au implinit varsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii ori
participarea la concursuri sau campanii organizate de Operator, decat daca aceste
operatiuni se realizeaza in numele minorului de catre reprezentantul legal sau tutorele
acestuia, conform legii.
In acest sens, orice persoana care furnizeaza catre Operator datele personale prin
intermediul site-ului sau al altor aplicatii sau dispozitive acoperite de prezenta Politica
garanteaza faptul ca este major, respectiv ca detine capacitate deplina de exercitiu.
Orice prelucrare de date cu caracter personal apartinand minorilor se va realiza numai in
conditiile legii si avand in vedere prevederile de mai sus.

7. TRANSFERUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Datele tale sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene, prin intermediul unor servere
interne securizate. Cu toate acestea, prin intermediul plugin-urilor specifice retelelor sociale
(spre exemplu, Facebook, Twitter, Instagram etc.), avand calitatea de destinatari terti aidatelor
(third-party recipients), este posibil ca datele tale prelucrate in acest context sa fie

transferate si in afara Uniunii Europene/ Spatiului Economic European si stocate pe servere
din state terte. In acest sens, Operatorul a implementat o serie de masuri necesare si
adecvate, apte a asigura o prelucrare de date conforma.
ALPROLIFE se obliga ca datele colectate sa fie prelucrate numai in conformitate cu scopurile
declarate si sa nu faca publica, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere etc. neautorizat
baza de date continand informatii referitoare la datele persoanelor vizate vreunui tert
neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate, cu exceptia situatiei in care
transferul/accesarea/vizualizarea etc. este cerut/a de catre organele abilitate, in cazurile
prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului.
Este posibil ca datele tale sa fie dezvaluite catre alte companii care ne furnizeaza servicii si
actioneaza in calitate de persoane imputernicite, precum furnizorii care presteaza servicii de
mententanta website, IT, juridice, livrare comenzi etc.
De asemenea, datele tale vor putea fi prelucrate si de partenerii nostri care presteaza
servicii de procesare plati pentru ALPROLIFE. Aceste date sunt prelucrate in vederea
efectuarii platii aferente comenzii tale online.
Aceste entitati sunt selectate cu o grija deosebita pentru a ne asigura ca indeplinesc
cerintele specifice in materie de protectie a datelor cu caracter personal. Acestea au o
capacitate limitata de a utiliza informatiile tale in alte scopuri decat cel de a ne furniza
servicii.
In afara dezvaluirilor descrise in prezenta Politica de confidentialitate, este posibil sa
transmitem informatii tertilor carora consimtiti sau soliciti sa efectuam o asemenea
dezvaluire.


8. LINK-URI, HYPERLINK-URI, SITE-URI TERTE

Site-ul www.alprolife.ro poate contine link-uri catre site-uri terte ce pot colecta, la randul
lor, datele tale cu caracter personal, inclusiv prin intermediul cookie-urilor sau altor
tehnologii.
In cazul conectarii la un site web tert, politica de confidentialitate a ALPROLIFE nu va fi
aplicabila si in cazul navigarii tale pe acel site.


9. CARE SUNT DREPTURILE PE CARE LE DETII IN CALITATE DE PERSOANA VIZATA?

Orice persoana fizica care navigheaza pe site-ul nostru, in calitate de persoana vizata, are
urmatoarele drepturi in raport cu ALPROLIFE, ca Operator de date cu caracter personal:
Dreptul la acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea
Operatorului ca acesta prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care o privesc si, in
caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt
prelucrate datele;

Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu
caracter personal inexacte prelucrate sau la completarea acestora, in cazul in care sunt
incomplete. Acestea pot fi modificate prin transmiterea unui e-mail la adresa:
[email protected];
Dreptul la eliminarea datelor/ dreptul la stergerea („dreptul de a fi uitat”) acestora din baza
de date inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter
personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele
motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost
colectate sau prelucrate, isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic
pentru prelucrare, se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze, datele
cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, datele cu caracter personal trebuie sterse
pentru respectarea unei obligatii legale, datele cu caracter personal au fost colectate in
legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale;
Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana vizata
solicita limitarea prelucrarii datelor sale cu caracter personal, caz in care acestea vor fi
utilizate strict pentru exercitarea celorlalte drepturi legale ale persoanei vizate, inclusiv
pentru a raspunde la orice solicitari/ reclamatii din partea acesteia;
Dreptul la portabilitate se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format
structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa
fie transmise direct altui operator, atunci cand prelucrarea are ca temei consimtamantul sau
executarea unui contract si se efectueaza prin mijloace automatizate, daca acest lucru este
fezabil din punct de vedere tehnic;
Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor
personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care
serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al ALPROLIFE;
Dreptul de a se opune la prelucrarea datelor in baza unor decizii individuale automate se
refera la faptul ca persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate
exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice
care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Cu
toate acestea, nu va fi posibila exercitarea acestui drept in cazul in care decizia este
necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si ALPROLIFE,
este autorizata de dreptul aplicabil Operatorului, cu conditia sa se asigure protectia
adecvata a drepturilor, libertatilor si intereselor persoanelor vizate sau se bazeaza pe
consimtamantul persoanei vizate obtinut cu respectarea legislatiei in vigoare;
Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu
Caracter Personal. In situatia in care persoana vizata considera ca drepturile prevazute mai
sus au fost incalcate, are posibilitatea de a se adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri.
Datele de contact ale A.N.S.P.D.C.P. sunt urmatoarele:
Adresa: Mun. Bucuresti, Sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30;
Telefon: 0.318.059.211/0.318.059.212;
Fax: 0.318.059.602;
E-mail: [email protected];
Pagina web: www.dataprotection.ro.

Pentru exercitarea drepturilor prevazute mai sus persoana vizata se va adresa ALPROLIFE
prin transmiterea unei solicitari la adresa: Str. Bisericii Romane, Nr. 112A, Brasov, jud.
Brasov sau la adresa de corespondenta electronica mentionata mai sus, in cadrul primei
sectiuni a prezentei Politici.


10. DISPOZITII FINALE

Daca ALPROLIFE va aprecia ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate,
Operatorul va publica respectivele modificari pentru a informa persoanele vizate cu privire
la informatiile pe care le colecteaza si modul in care le utilizeaza.
Prevederile Politicii de Confidentialitate se completeaza cu dispozitiile Politicii de Cookie-uri, prezente pe
website-ul www.alprolife.ro.

Utilizăm cookie-uri si alte tehnologii similare pentru a imbunatati experienta dvs. de navigare si functionalitatea site-ului nostru. Pentru mai multe detalii va rugăm să accesați: Politica de Utilizare a Cookie-urilor